Kościół Zbawiciela

Fara i koścół - zdjęcie współczesne
Fara i koścół - początek XX wieku
Stary i nowy kościół - zdjęcia współczesne
Stary i nowy kościół - lata 30-te XX w.
Fara i koścół - zdjęcie współczesne
Fara i koścół - początek XX wieku
Stary i nowy kościół - zdjęcia współczesne
Stary i nowy kościół - lata 30-te XX w.
Prezbiterium - zdjęcie współczesne
Prezbiterium - lata 90-te XX w.

facebook